Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2018

7100 9647 400
Reposted frompastelowe pastelowe viapodprzykrywka podprzykrywka
8699 50d6 400
Reposted fromteijakool teijakool viapodprzykrywka podprzykrywka
Jedna z najmądrzejszych decyzji mojego życia: odpuścić sobie gównianych ludzi.
— Kaja Kowalewska
8434 3287 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viapodprzykrywka podprzykrywka
9775 89e8 400
Reposted frompszemek pszemek viapodprzykrywka podprzykrywka

April 21 2018

1999 b8fe 400
Reposted fromspring-flow spring-flow viapimpmyheart pimpmyheart

April 18 2018

Nic mnie już nie zdziwi. Ludzie są zdolni do naprawdę paskudnych zachowań. Co nimi kieruje? Złość, chęć zemsty, czy głupota?
Głupota! Trzeba być wybitnie głupim i mierzyć innych swoją miarą, żeby myśleć, że ktoś po smrodzie czynu nie wywęszy źródła zła. Pamiętajmy, że chcąc komuś zaszkodzić najczęściej szkodzimy sobie, bo konsekwencje są cieniem podłych zachowań i wychodząc na światło dzienne prędzej, czy później dławią czarne charaktery tym smrodem, którego są sprawcą.
— "Porypana panna M."
Reposted fromMsChocolate MsChocolate

Przestałam mówić "cześć" tym, na których widok tylko "do widzenia" pojawia się w mojej głowie. Muszę przyznać, że taka oszczędność słów powoduje, że czuję się bogatsza w szczerość z samą sobą.

— "Porypana panna M."
Reposted fromMsChocolate MsChocolate

April 15 2018

3626 b0f1 400
Reposted fromsoay soay viaeternaljourney eternaljourney
9804 f60f 400
Reposted fromkarahippie karahippie viamyszkaminnie myszkaminnie

Zapytała mnie kiedyś
Kto jest moim ulubionym
Poetą
I ja odpowiedziałem że

Bóg

Ona się zaśmiała 

I grała dalej 

I zapytała mnie
Która z jego 
Prac jest moją
Ulubioną
I ja odpowiedziałem że

Ona 
Ludzie boją się śmierci. Od śmierci dużo gorsza jest jednak samotność. Bo na śmierć nie mamy wpływu. A z samotnością to jest tak, że cały czas człowiek pyta: dlaczego? Co robię źle?
— Piotr C.
najgorzej jest, gdy człowiek wraca po całym dniu wieczorem do domu i dociera do niego, że nie dostał codziennego smsa na dzień dobry i wie, że smsa na dobranoc też nie będzie. w zasadzie to nie będzie już żadnych smsów ani jakiegokolwiek innego kontaktu.
— znikajac.soup.io
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl