Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 22 2017

7349 5bef 400
Reposted fromcalifornia-love california-love vianiskowo niskowo
7276 acda 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutofmyhead outofmyhead

August 17 2017

2237 0266 400
Reposted fromstarryeyed starryeyed viaoutofmyhead outofmyhead
6661 fcff 400
Reposted fromkaiee kaiee viaeternaljourney eternaljourney
2987 7aeb 400

Jak coś mnie wkurwia to mówię, że mnie wkurwia a nie, że złowrogo szumią wierzby czy duch mój na rozżarzone węgle dupą usiadł.

Reposted fromwojna wojna viaeternaljourney eternaljourney
Człowiek całymi latami zamartwia się z jakiegoś powodu, zamiast powiedzieć sobie po prostu: 'no i co z tego'.
— Andy Warhol
Reposted fromolakocie olakocie viaeternaljourney eternaljourney
Musisz zrozumieć, którym końcem igły chcesz być. Tym przywiązanym do nici czy tym, który przebija tkaninę.
— Sue Monk Kidd – Czarne skrzydła
2887 3f42 400
Reposted fromsoSad soSad viaIriss Iriss
6184 13c4 400
Reposted fromretro-girl retro-girl viamauak mauak

August 11 2017

"(...) nie widziałem jeszcze ludzi, którzy spotkaliby się w dobrym miejscu życia. Takiego miejsca w życiu nie ma i być nie może. Zawsze zdaje się, że jest zbyt późno czy zbyt wcześnie; że zbyt wiele doświadczenia albo że zbyt mało. Zawsze coś stoi na przeszkodzie. To nie może mieć znaczenia."
— Hłasko

August 10 2017

Kiedy człowiekowi jest źle - Skarży się. Kiedy jest naprawdę źle - Milczy. Ale kiedy jest naprawdę bardzo źle - Śmieje się. Po prostu siada z założonymi rękami i śmieje się z tej całej, żałosnej sytuacji.
Reposted fromlabellavita labellavita viaoutofmyhead outofmyhead
Ludzie nie mają pojęcia, jak łatwo zmienić swoje życie. Wystarczy wsiąść w autobus.
— Marisha Pessl
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaoutofmyhead outofmyhead
Spalone mosty to najlepszy w życiu start.
— Budka Suflera
Reposted frompesy pesy viapodprzykrywka podprzykrywka

August 09 2017

2014 a5f1 400
Reposted fromxalchemic xalchemic viaopenyoureyesx openyoureyesx
3015 b29a 400
Reposted fromkattrina kattrina viaSkydelan Skydelan

Jeśli szukasz miłości swojego życia, przestań. Będzie na Ciebie czekać, gdy zaczniesz robić rzeczy, które kochasz.

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl